Sildenafil ซิลเดนาฟิล คือยาอะไร ?

Home 9 article 9 Sildenafil ซิลเดนาฟิล คือยาอะไร ?

น้องชายไม่แข็งตัว หรือไม่สามารถคงความแข็งตัวได้จนจบการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นหนึ่งในอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) ที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจ และกำลังมองหาวิธีการรักษาอยู่ ซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาที่แพทย์แนะนำ เห็นผลจริง ก็คือการใช้ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) คือยาอะไร?

ข้อมูลจากอาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA) และกรมการแพทย์ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ขนาดมาตรฐานชายไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 นิ้ว

ซิลเดนาฟิล คือ ยาที่ใช้รักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว ในท้องตลาดมีหลายชื่อการค้า เช่น ไวอากร้า (Viagra®), ซิเดกร้า (Sidegra®), ซินาฟิล (Sinafil®) หรือ ซีกร้า (Xegra®) เป็นต้น โดยจะมี 2 ขนาดหลัก ๆ คือ 50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม โดยขนาดยา 50 มิลลิกรัม เป็นขนาดยาที่ใช้บ่อยที่สุด ถึงแม้ว่าบางคนอาจได้รับประโยชน์จากปริมาณที่สูงขึ้นก็ตาม ซิลเดนาฟิลนั้น เป็นส่วนหนึ่งของยาตระกูลที่ใช้ในการรักษา ED ที่เรียกว่า phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i) โดยยาอื่น ๆ ในตระกูลนี้ ได้แก่ Cialis® (Tadalafil) และ Levitra® (Vardenafil) ซึ่งยาเหล่านี้จะมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย ดังนั้นแพทย์อาจแนะนำยาตัวหนึ่งแทนยาอื่น ๆ ตามเป้าหมายการรักษาของคุณก็ได้

ซิลเดนาฟิลชนิดที่เป็นยาสามัญ (Generic drug) คืออะไร?

ซิลเดนาฟิลได้รับการจดสิทธิบัตรโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และนำเข้าสู่ตลาดประเทศไทยในปี 2541 โดยได้รับการ รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุ บริษัทยาอื่น ๆ สามารถทำตลาดซิลเดนาฟิลชนิดที่เป็นยาสามัญได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกำหนดให้ยาสามัญต้องมีคุณสมบัติทางชีวภาพเทียบเท่ากับยาต้นตำรับ (Original drug) ซึ่งหมายความว่า ยาเหล่านี้ออกฤทธิ์ต่อร่างกายในลักษณะเดียวกัน และคาดว่าจะให้ผลเช่นเดียวกับยาต้นตำรับ

ยาสามัญนั้น มักจะมีราคาถูกกว่ายาต้นตำรับ หรือยาแบรนด์เนมเดิมมาก และในปัจจุบันยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยเป็นยาสามัญ

ซิลเดนาฟิลซิเตรต (Sildenafil Citrate) คืออะไร?

ซิลเดนาฟิลซิเตรต คือ ชื่อทางเคมีของสารออกฤทธิ์ในยาซิลเดนาฟิลที่ใช้รักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

ยาซิลเดนาฟิล ทำงานอย่างไร?

กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายถือว่ามีความซับซ้อน อันดับแรกคุณควรเข้าใจกลไกพื้นฐานของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ โดยการกระตุ้นทางเพศจากการสัมผัสทางกาย ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ กลิ่น ฯลฯ ทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศปล่อยไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งจะเพิ่มปริมาณของ cGMP ทำให้กล้ามเนื้อด้านข้างของอวัยวะเพศเกิดการคลายตัวเพื่อให้เลือดไหลเข้าสู่อวัยวะเพศ

ในขณะเดียวกันหลอดเลือดดำที่ระบายเลือดออกจากอวัยวะเพศได้เกิดการบีบตัว ทำให้เลือดที่เพิ่มขึ้นเกิดการขังอยู่ในอวัยวะเพศ ทำให้เกิดการแข็งตัวในที่สุด

เอนไซม์ phosphodiesterase-5 จะสลาย cGMP ซึ่งจะทำให้อวัยวะเพศกลับคืนสู่สภาพอ่อนปวกเปียก สารยับยั้ง PDE5 (PDE5i) เช่น ซิลเดนาฟิลจะเข้าไปปิดกั้นเอนไซม์นี้ ทำให้ระดับ cGMP เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายมากขึ้นตามลำดับ

รับประทานยาซิลเดนาฟิลอย่างไร?

ควรรับประทานยาก่อนมีกิจกรรมทางเพศ 30–60 นาที และจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาในขณะท้องว่าง เพราะไขมันในอาหารสามารถลดและชะลอการดูดซึมยาซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

แม้ว่า จากคำแนะนำคุณจะต้องรับประทานยา 30–60 นาทีก่อนมีกิจกรรมทางเพศ แต่ซิลเดนาฟิลสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 6-8 ชั่วโมง

ยาซิลเดนาฟิลออกฤทธิ์นานแค่ไหน?

ซิลเดนาฟิลเป็นยาที่ออกฤทธิ์สั้นและเร็ว ควรรับประทานยาก่อนมีกิจกรรมทางเพศ 30–60 นาทีและระดับยาในกระแสเลือดจะถึงระดับสูงสุดโดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 60 นาที โดยไขมันจากการรับประทานอาหาร สามารถชะลอผลของยา และลดปริมาณยาที่ถูกดูดซึม ข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ยาจะไม่ทำให้อวัยวะเพศของคุณมีการแข็งตัวได้เองโดยไม่ได้รับการกระตุ้นทางเพศ

ยาซิลเดนาฟิลอยู่ในร่างกายได้นานแค่ไหน?

ซิลเดนาฟิลเป็นยาที่ออกฤทธิ์สั้น โดยมีค่าครึ่งชีวิตเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมง นั่นคือ ยาปริมาณครึ่งหนึ่งจะถูกกำจัดออกจากร่างกายหลังจาก 4-5 ชั่วโมงในคนที่มีสุขภาพดี เวลาที่ใช้ในการกำจัดยาอาจยาวนานขึ้นในผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไต ดังนั้นยาอาจออกฤทธิ์นานขึ้นในคนเหล่านี้

ยาซิลเดนาฟิลมีผลถาวรหรือไม่?

ยาซิลเดนาฟิลไม่มีผลถาวรต่อร่างกาย โดยยาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายและจะมีผลตราบเท่าที่ยังอยู่ในร่างกายเท่านั้น เมื่อคุณอายุมากขึ้นการลดลงของการทำงานของอวัยวะเพศเป็นเรื่องปกติ ด้วยเหตุนี้คุณอาจต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์เช่นเดิม

ในบางกรณีการทำงานของอวัยวะเพศอาจแย่ลง เนื่องจากการลุกลามของโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิด ED (เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด เป็นต้น) เมื่อเวลาผ่านไปยาไม่ได้ลดประสิทธิภาพลง (กล่าวคือคุณไม่ได้ต้องการยาในปริมาณที่มากขึ้น แต่เป็นเพราะร่างกายของคุณ “เคยชิน”)

ผลข้างเคียงทั่วไปของซิลเดนาฟิล

เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในผู้ใช้ยาบางรายได้ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของซิลเดนาฟิล ได้แก่ อาการปวดหัว หน้าแดง คัดจมูก และปวดท้อง

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นไม่บ่อย ได้แก่ การแข็งตัวของอวัยวะเพศซึ่งจะแข็งตัวต่อเนื่องนาน 3–4 ชั่วโมง (priapism) การสูญเสียการได้ยิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และการสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง

หากมีผลข้างเคียงผิดปกติเกิดขึ้น ควรหยุดยาและแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

มีผลอะไรหรือไม่ หากรับประทานยาเกินขนาด?

การรับประทานยาซิลเดนาฟิลมากกว่าปริมาณที่แนะนำ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงจากยาอย่างมาก รวมถึงอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตราย เช่น ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง หรืออวัยวะเพศมีการแข็งตัวต่อเนื่องนาน 3–4 ชั่วโมง (Priapism) จึงไม่ควรรับประทานยาเกินปริมาณที่แพทย์กำหนด

หากคุณมีผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากรับประทานเกินปริมาณที่แนะนำ หรือแม้กระทั่งหลังจากรับประทานยาตามจำนวนที่กำหนด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูลสำคัญ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวังเกี่ยวกับยาซิลเดนาฟิล มีอะไรบ้าง?

 • ห้ามใช้ยาซิลเดนาฟิลร่วมกับยากลุ่มไนเตรททุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นประจำหรือการใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม เนื่องจากความดันโลหิตของคุณอาจลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่ไม่ปลอดภัยและถึง ขั้นเสียชีวิตได้ยากลุ่มไนเตรท ได้แก่
 • ยาที่รักษาอาการเจ็บหน้าอก (angina)
 • ไนโตรกลีเซอรีนในรูปแบบต่าง ๆรวมถึง ยาเม็ด แผ่นแปะ สเปรย์และขี้ผึ้ง
 • ยาเสพติดที่นิยมเรียกกันในหมู่ผู้ใช้ว่า “ป๊อปเปอร์” (อะมิลไนเตรทหรือไนไตรท์) ***กรุณาถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังรับประทานยากลุ่มไนเตรท***
 • ห้ามใช้ยาซิลเดนาฟิลในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในตำรับยานี้ โดยส่วนประกอบของยา ได้แก่
 • ตัวยาสำคัญ : ซิลเดนาฟิลซิเตรต
 • ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจที่ใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มไนเตรท เพราะอาจถึงตายได้
 • ห้ามใช้ยานี้ในเด็กและสตรี ผู้ที่เป็นโรคตับ หรือไต
 • ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง
 • ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ
 • หากมีอาการผิดปกติ เช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวดกระดูก เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่อ ออกมาก เหนื่อยเป็นลม ให้รีบพบแพทย์ทันที

Sidegraprothai ส่งมอบซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ของแท้ชนิดที่เป็นยาสามัญ โดยท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองที่เว็บไซต์ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ https://oryor.com/oryor2015/check_product.php ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยทำการกรอกเลขที่ผลิตภัณฑ์หรือ Reg. no. ที่ปรากฏบริเวณข้างกล่องยาที่ท่านได้รับ