เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ตอนที่ 1)

Home 9 article 9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ตอนที่ 1)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ตอนที่ 1)

by | May 21, 2023 | article | 0 comments

เพศสัมพันธ์สำคัญไฉน

เพศสัมพันธ์ของชายและหญิง โดยเฉพาะสามีและภรรยา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคู่ เป็นต้นกำเนิดของครอบครัวและก่อให้เกิดความรักและความผูกพันในกันและกัน

ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ควรทำอย่างไร

ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ หรือความบกพร่องทางเพศ คือภาวะที่ร่างกายและจิตใจไม่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศได้ตามปกติ ทำให้เกิดปัญหาในการร่วมเพศหรือการมีความสุขทางเพศ ปัจจุบันแพทย์มีวิธีตรวจวินิจฉัยรักษาและป้องกันปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นถ้ามีปัญหาควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย

อะไรที่เป็นความบกพร่อง

ความบกพร่องทางเพศของชายมี 3 ลักษณะ

 1. ไม่มีความรู้สึก หรือความต้องการทางเพศ อาจเป็นเพราะอายุมากขึ้น หรือฮอร์โมนเพศต่ำ
 2. อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งได้ไม่ดีพอหรือไม่นานพอที่จะเกิดความพึงพอใจ ในเพศสัมพันธ์ มักเรียกว่าโรคหย่อน หรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภาษาอังกฤษใช้ว่า Erectile Dysfunction หรือ ย่อว่า ED ED ถือว่าเป็นโรคพบได้บ่อยและพบมากขึ้นตามอายุ ผู้ชาย 1 ใน 2 คน จะเป็นโรคนี้ไม่มากก็น้อย
 3. การหลั่งน้ำกามเร็ว พบได้บ่อยในคน สาเหตุเกิดจากิจตใจ

ตามธรรมชาติอวัยวะเพศแข็งตัวได้อย่างไร

เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศจากสมองหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ปลายประสาที่ทอยู่ในอวัยวะเพศจะหลั่งสารบางอย่างมีผลทำให้หลอดเลือดแดงภายในอวัยวะเพศขยายตัว เลือดแดงจะไหลเข้ามาในอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อพรุนคล้ายฟองน้ำมากขึ้น ทำให้อวัยวะเพศขยายโตและยาวขึ้นขณะเดี่ยวกันเลือดดำที่อยู่ขอบนอกจะถูกเบียดให้แฟบ ยิ่งทำให้เลือดมาคั่งในอวัยวะเพศ อวัยวะเพศจึงแข็งแตวพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

เหตุใดจึงเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมี 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ

 1. เหตุทางกาย เกิดจากโรคหรือภาวะทางกายที่มีผลต่อระบบประสาท หรือระบบหลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง
 2. เหตุทางใจ เกิดจากโรคหรือภาวะทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมองหรือประสาทสัมผัสเปนสำคัญ เหตุทางกายมักพบในคนมีอายุ ส่วนเหตุทางใจมักพบในคนหนุ่ม อย่างไรก็ตามเหตุทางกายและใจมักเกิดร่วมกันได้เสมอ

ปัจจัยเสียงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีอะไรบ้าง

 1. โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและประสาท เช่น โรคความดันโลหติ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบ เป็นต้น
 2. โรคระบบต่อมไร้ท่อที่สำคัญคือโรคเบาหวาน
 3. โรคเกิดจากการผ่าตัดีหรือภยันตรายต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือกระเพาะปัสสาวะ โรคของไขสันหลัง
 4. โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
 5. บุหรี่และเหล้า
 6. ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหติสูงบางตัว ยากล่อมประสาท ยาฮอร์โมน และยาโรคกระเพาะ เป็นต้น

“ถ้าหลีกเลี่ยงหรือกี่ำจัด ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ สมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นได้”

– มีต่อตอนที่ 2-

 

ที่มา :

รศ. นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Dr.ChawengClinic
จ่ายยาของแท้ ได้มาตรฐานจากองค์การเภสัช

Sildenafil ซิลเดนาฟิล คือยาอะไร ?

Sildenafil ซิลเดนาฟิล คือยาอะไร ?

น้องชายไม่แข็งตัว หรือไม่สามารถคงความแข็งตัวได้จนจบการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ประสบความสำเร็จ...