Sinafil ไซนาฟิล ไวอากร้าไทย 50 mg

Home 9 product 9 Sinafil ไซนาฟิล ไวอากร้าไทย 50 mg

Sinafil 50 mg

ตัวยา sildenafil 50 mg / กล่องละ 4 เม็ด
Dr.ChawengClinic
การรักษาที่ได้มาตรฐาน จาก บ.มิลลิเมด ประเทศไทย

sinafil-sildenafil 50 mg

คลินิกสุขภาพเพศ Dr.ChawengClinic

ควบคุมดูแลให้ปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกเลือกใช้การรักษาด้วย ยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียน อย.ไทย เท่านั้น

ไวอากร้าไทย ซินาฟิล Sinafil ผลิต รับรอง และจัดจำหน่ายโดย บ.มิลลิเมด ประเทศไทย

“ สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ”

ให้คำปรึกษา แนะนำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • ผ่านระบบแชทข้อความส่วนตัว และ วีดีโอคอล (Telemedicine)

   ค่าบริการปรึกษาแพทย์

   ** ไม่มีค่าปรึกษา กรณีรับการรักษาผ่าน คลินิกสุขภาพเพศ Dr.ChawengClinic **

   สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   Dr.ChawengClinic
   จ่ายยาของแท้ ได้มาตรฐานจากองค์การเภสัช

   Sildenafil ซิลเดนาฟิล คือยาอะไร ?

   Sildenafil ซิลเดนาฟิล คือยาอะไร ?

   น้องชายไม่แข็งตัว หรือไม่สามารถคงความแข็งตัวได้จนจบการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ประสบความสำเร็จ...